Maak u maandelijks budget met de 50/30/20 regel van Elisabeth Warren

Andere berekeningen: Bereken opbrengst van een investering of Bereken uw schulden op jaarbasis

Volgens haar boek: All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan.

  1. Vaste maandelijkse uitgaven zoals huishuur, eten, verzekeringen enz.
  2. Niet verplichte uitgaven zoals vakantie; restaurant, spectakels enz.
  3. Budget voor lopende leningen, afbetalingen en sparen

In te vullen veld.Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :