Agoria index voor technologie bedrijven Digitaal (gemiddelde voor België).

Andere berekening: gezondheid index en consumptie index

Referteloonkosten-indices zijn parameters die een weerspiegeling zijn van de loonkostenevolutie
in een bepaalde sector en die gebruikt worden in prijsherzieningsclausules
in business-to-business- en business-to-consumer-contracten tussen Belgische contractanten.
Voor nieuwe contracten hebben de contractanten voortaan de keuze tussen
de Agoria Referteloonkostenindex Manufacturing en de Agoria Referteloonkostenindex Digital.

Agoria Digitaal
Voor de vorige referteloonkost Fabricage
Klik hier
Te indexeren bedrag
Referentiemaand
Nieuwe maand


Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :