CO² bijdrage bij de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé-gebruik

Sinds 1 januari 2005 is de solidariteitsbijdrage van 33 % die de werkgever verschuldigd was aan de RSZ
bij de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé-gebruik,
vervangen door een bijdrage die afhankelijk is van de CO²-uitstoot en het type brandstof van de wagen.
De afstand woon-werkverkeer, de fiscale PK en de wijze van aangifte van het voordeel oefenen dus geen invloed meer uit op de berekening van de bijdrage.
Het bedrag van de CO²-bijdrage is gelinkt aan de gezondheidsindex van de maand september 2004 en wordt op 1 januari van elk jaar aangepast (basis 1996).
CO² uitstoot per merk kan je hier vinden.
Fouten of opmerkingen melden kan onderaan deze pagina. Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Brandstofkeuze
Type brandstof

CO² uitstoot per km g/km
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :