Index aanpassingen voor huur, loon, uitkeringen en alimentatie basis 1996, 2004 en 2013
(enkel voor Belg´e).

Andere berekening: achterstallige alimentatie berekenen

Index aanpassing basis: 1996-2004 en 2013
Type Index
Klik voor uitleg
Index basis

Laatste maand waarop de
index werd aangepast
Maand waarop de nieuwe index
wordt toegepast

copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid