Ontslagvergoeding berekenen

Naast het bruto loon heb je ook recht op volgende vergoedingen :
8% van het jaarlijks brutoloon, overeenstemmend met het enkel vakantiegeld, naar rato van de nog niet opgenomen vakantiedagen.
7,34% van hetzelfde loon, overeenstemmend met het dubbel vakantiegeld als dat nog niet uitbetaald werd.
15,34% van het jaarlijks brutoloon als vergoeding, die dient om de vakantie van het volgende jaar te financieren.

Andere berekening: indexatie lonen

Deze site doorzoeken met een trefwoord

Invullen
Maandelijkse vergoeding (inklusief: 13de maand,
dubbel vakantiegeld en andere voordelen)
Aantal maanden opzeg maand
Hoeveel vakantiedagen heb je reeds opgenomen
Is je dubbel vakantiegeld reeds uitbetaaldDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :