Jaarlijkse Interest vergeleken met samengestelde interest
gedurende verschillende perioden

Jaarlijkse interestvoet inbrengen
Jaarlijkse Interestvoet %Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :