Formule Claeys voor arbeidsovereenkomsten van vÚÚr 1/1/2011

In de aangepaste formule wordt rekening gehouden met de index van de maand van ontslag.
Deze berekening is geen officiŽle formule maar wordt in de meeste gevallen door de rechtbanken gevolgd.
Totaal bruto inkomen is het totaal van bruto salaris + 13de maand + vakantiegeld + premies.
Ze is ook enkel geldig voor een totaal bruto inkomen boven de 30.327 Ä (2010)
Voor totaal bruto inkomen boven de 120.000Ä en boven gelden andere verbrekingsvergoedingen
Voor handelsvertegenwoordigers gelden de afgesproken verbrekingsvergoedingen.
Je kan ook op een ander manier deze berekening maken.

Opzegvergoeding berekenen
Bruto Jaarsalaris in Ä
Bruto 13de maand in Ä
Bruto dubbel vakantiegeld in Ä
Andere voordelen of premies in Ä
Uw leeftijd in jaren
Uw ancieniteit in jaren
Minimale opzegtermijn

Hoe bereken je de verlofdagen en het vakantiegeld klik hierDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :