Verwarmingstoelage van OCMW volgens belastbaar inkomen

Aanvraag moet ingedient worden bij het locale OCMW. Berekening gemaakt voor aardolie.
Maximum hoeveelheid voor berekening toelage 1.500 liter.
Maximum bruto jaarlijks belastbaar inkomen voor toelage 14.624,70€ + 2.707,42 per persoon ten laste.

Andere berekeningen: zeep maken of koffie kost

Inkomsten
Bruto belastbaar jaarlijks gezinsinkomen
Personen ten laste
Levering
Prijs per liter (vermeld op de factuur)
Aantal liters (vermeld op de factuur) lDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :