v

Bereken het aantal schroten nodig voor wand of plafondbekleding

Andere berekeningen: vlonder of afrastering

schroten plaatsen
Enkel invullen indien er een vak B is
m
Afmetingen muur of plafond en type schroten
m
m
Plaatsing
Afstand onderlattenDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :