ASCII waarde van karakters tussen 32 en 126.

Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Karakter intoetsen

De waarde wordt in decimaal, hexadecimaal en binair weergegeven.

Tik één karakter
Uitslag in ASCII
ASCII waarde decimaal
ASCII waarde hexadecimaal
ASCII waarde binair


Naar andere berekeningen wiskunde
Naar sitemap
Naar Lijst categoriën
Terug naar home pagina
Privacy beleidDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :