Densiteit van Bier compenseren volgens de temperatuur

Resultaten worden herleid naar 15°C.
Formule geldig tussen 0 en 100°C.

Gemeten densiteit
Gemeten densiteit
Kies de eenheid
Eenheid
Gemeten temperatuur
TemperatuurDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :