Waterscheikunde voor bierbrouwers: Plato, alcohol en Kcal.

Andere berekeningen: densiteit of bierkleur

Invullen

Dit rekenblad berekent de graden Plato en het
alcohol gehalte van het gebrouwd bier.

Soortelijk gewicht begin
Soortelijk gewicht einde (schijnbaar)Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :