De opwaartse kracht is het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Andere berekeningen: Drijfvermogen vlot of Papier dikte

Het gewicht van de verplaatste vloeistof is recht evenredig met het volume van de verplaatste vloeistof (als de omringende vloeistof een uniforme dichtheid heeft).
In eenvoudige bewoordingen stelt het principe dat de opwaartse kracht op een object gelijk is aan het gewicht van de vloeistof
die door het object wordt verplaatst, of de dichtheid van de vloeistof vermenigvuldigd met het ondergedompelde volume maal de zwaartekrachtversnelling, g.
Dus onder volledig ondergedompelde objecten met gelijke massa's, hebben objecten met een groter volume een groter drijfvermogen.

Het veld gewicht invullen.
Vloeistof:
m3Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :