Het zwaartepunt van een object is het punt ten opzichte
waarvan de massa van dat object in evenwicht is

Andere berekeningen: Wortel kwadraad of Modulo restwaarde

Het zwaartepunt van een object is het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is.
Dit punt wordt in de natuurkunde de zwaartekracht gedacht aan te grijpen, als zij wordt voorgesteld als een puntlast.
Het zwaartepunt is het midden van de massa van een object.
Als je het object alleen op deze plaats zou ondersteunen met een dun voorwerp, blijft het in evenwicht.

Alle velden na het kiezen
van de meetkundige figuur.
Meetkundige figuur kiezen:
zwaartepunt driehoek
A (x1)
A(y1)
B(x2)
B(y2)
C (x3)
C(y3)
D(x4)
D(y4)Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :