Volume en oppervlakte van een ongelijke ellipso´de en sfero´de

Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Oppervlakte en volume van
een ongelijke ellipso´de
waarin ax≠ay≠b
Indien oay=ob spreekt men van een sfero´de
Straal oax
Straal oay
Straal ob
ongelijke ellipso´deNaar andere berekeningen wiskunde
Terug naar home paginaDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid