F
aculteit! van natuurlijke getallen berekenen.

Andere berekening: combinatie van n elementen

Natuurlijk getal invullen

Voor een natuurlijk getal n is n faculteit, genoteerd n!,
gedefinieerd als het product van de getallen van 1 tot en met n.
Per definitie geldt dat 0! = 1.

Natuurlijk getalDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :