Aritmetisch, meetkundig, harmonisch en mediaan gemiddelden berekenen

Reeks invullen, getallen scheiden met een komma
doortypen geen "return" gebruiken
geen komma achter het laatste getal.
Reeks (bv:2,6,9,12,85)
Aantal cijfers na de kommaDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid