Cosinus φ van elektrisch circuit verbeteren met condensator.

Andere berekening: omrekenen KVA

Invullen

Cosinus φ tussen 0 en 1.

Huidige cos φ1
Vermogen kW
Gewenste cos φ2


copy warning
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :