MAP gemiddelde arteriele druk en polsdruk berekenen
volgens systolische en diastolische druk

De MAP geeft veranderingen in de relatie tussen het
hartdebiet en de systeemweerstand weer.
Het reflecteert de arteriŽle bloeddruk in de bloedvaten
die de organen perfunderen.
Een lage MAP is een aanwijzing voor een lage perfusie
van de organen,
terwijl een hoge MAP overeen komt met een
toegenomen arbeid voor het hart.
Normale waarden liggen tussen 70 en 100 mmHg
Formule: ((2*diastole)+systole)/3

Berekenen van polsdruk
De polsdruk bij een bloeddrukmeting is het verschil tussen de
boven- en onderdruk. De bloeddruk in de slagaders is maximaal
tijdens de contractie van de hartkamer. De polsdruk hangt af van de
kracht waarmee het hart samentrekt, van de elasticiteit van de vaten,
en van het gemak waarmee het bloed weg kan stromen.

Systolische bloeddruk (mmHg) mm
Diastolische bloeddruk (mmHg) mm
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid