Tijden: uren minuten en seconden vermenigvuldigen met een getal

Andere berekeningen: tijd naar decimaal of minuten naar uren

Tijd invullen.
Enkel gehele getallen gebruiken.
min en sec < 60.
: :
Maal
Facturatie
Facturatie /uurDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :