Tijden: uren minuten en seconden vermenigvuldigen met het aantal arbeiders

Andere berekeningen: tijd naar decimaal of minuten naar uren

Tijd invullen.
Enkel gehele getallen gebruiken.
min en sec < 60.
FacturatieDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :