Zakah berekenen volgens de Nisab

Velden inkomens invullen

De Zakah of zakât al-Mâl is een
verplichte almoes voor alle moslims.
Bij het storten van de Zakah zullen de bezittingen
van de schenker gezuiverd worden.
De Zakah bedraagd 2.5% van de welvaart
boven de Nisab (waarde van 3oz. goud of 85 gr.)
Aan de huidige goudkoers is de Nisab gelijk aan 2941 €.
De Zakah is betaalbaar op alle bezittingen:
goud, zilver, spaargeld, investeringen, huuropbrengst,
voorraden, winsten, aandelen enz..
Daarentegen is de Zakah niet verschuldigd op:
voeding, schulden, huisvesting, verplaatsing, opleiding enz.

Contanten in huis
Bankrekening(en) saldo
Spaarrekening(en) saldo
Waarde Kasbons, aandelen enz.
Voorraadwaarde en winsten (enkel voor bedrijven)
Waarde goud en zilver
Huuropbrengsten
Andere bezittingen
Velden uitgaven invullen
Schulden
Uitgaven voeding
Uitgaven huisvesting
Uitgaven vervoer
Uitgaven opleiding
Andere uitgavenDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :