Lading en Energie van een condensator

Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

De 2 velden invullen
Spanning
Condensator

Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :