Transistor Simulator en Calculator

Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Spanningen
VCC V
V V
VEE V
Componenten
Polariteit
Beta
R1 Ohms
R2 Ohms
Spanningen
V
V
Vermogen
P
Stromen
Ic
Ib
Ie
Voorwaarden
Saturation
Cutoff   

Schematic
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :