Hoe bepaal ik de juiste weerstanden van een spanningsdeler?

Andere berekeningen: condensator deler of wheatstone brug

spanningsdeler onbelast
Indien mogelijk worden 5 verschillende
weerstandscombinaties getoond die
de kleinste fout geven.
Met weerstandschaal kan je de
belasting van het circuit bepalen
Vin
Vout
E-serie
R1-R2 weerstandsschaal (Ohms)
R1 (Ohms)R2 (Ohms)
Werkelijke uitgang (V)
Fout (%)Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :