Privacy en cookie beleid van Eclecticsite

Privacybeleid

Hydro Consult nv hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn websites EclecticSite.

Algemeen

EclecticSite gebruikt geen gegevens over bezoekers van zijn websites.
EclecticSite registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden er geen technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden.

Zoekopdrachten

Advertenties en kliks erop worden geregistreerd door EclecticSite en door advertentienetwerken waaraan EclecticSite deelneemt. EclecticSite participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben:

Google Adwords content network

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde 'webbeacons' kunnen deze partijen zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen.
Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Analytics

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken
door ons bewaard tot wanneer de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording bereikt is.
Uw bericht kan weliswaar terechtkomen in een e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Een verzoek indienen bij EclecticSite

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken over een schriftelijk verzoek aan EclecticSite, doet u dat in eerste instantie met het contactformulier, verder contact kan per e-mail gebeuren.
Wij achten ons alleen gehouden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek.

Hydro Consult nv
Vuurkruisersstraat 11
9800 Ninove
e-mail: guy.tombeur@telenet.be

Echter, door veelvuldig misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij niet garanderen dat uw verzoek ons heeft bereikt.Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :