Afschrijvingen, tabellen, ratio's en tabellen.

 1. DSO (Days Sales Outstanding) keuze menu.
 2. DSO (Days Sales Outstanding) jaaromzet.
 3. DSO (Days Sales Outstanding) maandomzet.
 4. Modus of frequentieverdeling van een waarde
 5. Gewogen rekenkundig gemiddelde van inventariswaarde
 6. Aflossingstabel kompleet
 7. Lineaire afschrijving
 8. Proportionele afschrijving
 9. Degressieve afschrijving
 10. Afschrijving volgens het vast afname bedrag
 11. Hoe een bank een balans opmaakt
 1. Tijd om een bedrag of maat te verdubbelen en verdrievoudigen
 2. FinanciŽle controlemethode voor bedrijven en risico voor faillissement
 3. Kostprijs vervallen fakturen
 4. Verwijlinteresten op fakturen
 5. Bereken de kost van kaskrediet per dag
 6. Volumegewicht van vracht berekenen
 7. Ratio's berekenen met uitleg van hun nut
 1. Bereken de opzegtermijn volgens formule Claeys tot 1/1/2011
 2. Bereken je ontslagvergoeding
 3. Bereken de opzegtermijn met schuiflat
 4. Bereken het onderhoudsgeld voor kinderen
 5. Bereken verlofgeld en verlofdagen
 6. Werkelijke kosten aangeven ipv het forfait
 7. CO≤ bijdrage bij de terbeschikkingstelling van een personenwagen voor privť-gebruik
 8. Bereken uw netto uurloon na aftrek niet betaalde tijd en kosten
 9. Bereken de kinderbijslag kraamgeld en schooltoelage
 10. Bereken zelf uw werkloosheidsuitkering
 11. Bereken zelf uw onroerende voorheffing volgens kadastraal inkomen
 12. Bereken de dagelijkse vergoeding voor zakelijke buitenlandse reizen
 13. Bereken uitkering en premies voor een ouderschapsverlof
 14. Bereken uitkering en premies voor tijdskrediet
 15. Bereken de uitkering bij arbijdsongeschiktheid voor zelfstandigen.
 16. Bedrag en voorwaarden voor verwarmingstoelage
 17. Hoeveel kan je bijverdienen als gepensioneerde
 18. Voordeel alle aard voor bedrijfswagen
 19. Werkbonus voor bedienden en arbeiders
 20. Schenkingsrechten Vlaams Gewest volgens verwantschap
 21. Maandelijkse bijdrage werkgever voor openbaar vervoer
 22. Bereken hoeveel U netto overhoud van uw dertiende maand
 23. Bereken het maximale toegestane loonbeslag op uw inkomen
 24. Nieuwe formule Claeys vanaf 1/1/2011
 25. Gewaarborgd minimum maandinkomen bediende
 26. Gewaarborgd minimum uurloon arbeiders
 27. Sociale bijdragen voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoot
 28. Maximum factuur (MAF) voor bedienden en zelfstandigen
 1. Hoe werkt het Luhn algoritme
 2. Controle met het Luhn algoritme van credit of debit cards
 3. BIC code volgens banknaam
 4. Bankbiljet controleren volgens serienummer (oude serie)
 5. Bankbiljet controleren volgens serienummer (nieuwe europaserie)
 6. Controle getal berekenen van een gestructureerde mededeling
 7. Belgische bankcode volgens banknaam
 8. BTW nummer controleren
 9. Belgische bankrekening controleren
 10. Belgische banknaam vinden
 11. IBAN en BIC nummer genereren (oud banknummer systeem)
 12. BIC code met IBAN genereren (nieuw banknummer systeem)
 13. Berekeningen met BTW bedragen
 1. Gemiddelde inflatie berekenen tussen bepaalde jaren
 2. Achterstallige alimentatie berekenen (enkel Nederland)
 3. Indexering alimentatie (enkel Nederland)
 4. Gezondheids en consumptie index basis 1996 of 2004 (enkel BelgiŽ)
 5. Indexeren onderhoudsgelden (enkel BelgiŽ)
 6. Index van de refertelonen Agoria (enkel BelgiŽ)
 7. Vreemde Valuta
 8. CO≤ premies voor bepaalde wagens
 9. Bereken de inflatie tussen 2 datums (enkel BelgiŽ)
 10. Rekenen met de ABEX index (enkel BelgiŽ)
 11. Indextabellen printen basis 2004 (enkel BelgiŽ)
 12. Zoeken naar de index van een bepaalde maand (enkel BelgiŽ)
 13. Inflatie tussen 1991 en 2011 (enkel BelgiŽ)
 1. Standaard afwijking
 2. BTW tarieven in Europa
 3. Belasting tarieven in EuropaDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid