Berekeningen over persoonlijke vragen.

 1. Bereken uurloon volgens jaarsalaris
 2. Bereken jaarloon volgens uurloon en werkuren
 3. Bereken ontslagvergoeding volgens formule Claeys tot 1/1/2011
 4. Bereken ontslagvergoeding met schuiflat
 5. Bereken het onderhoudsgeld voor kinderen
 6. Bereken vakantiegeld en vakantiedagen
 7. Kostprijs van wagen berekenen
 8. Oordeel over je toekomst in uw bedrijf
 9. Werkelijke kosten aangeven ipv het forfait
 10. Bereken uw netto uurloon na aftrek niet betaalde tijd en kosten
 11. Bereken de kinderbijslag kraamgeld en schooltoelage
 12. Bereken zelf uw werkloosheidsuitkering
 13. Bereken zelf uw onroerende voorheffing volgens kadastraal inkomen
 14. Bereken de dagelijkse vergoeding voor zakelijke buitenlandse reizen
 15. Bereken uitkering en premies voor een ouderschapsverlof
 16. Bereken uitkering en premies voor tijdskrediet
 17. Bereken de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
 18. Bedrag en voorwaarden voor verwarmingstoelage
 19. Hoeveel kan je bijverdienen als gepensioneerde
 20. Voordeel alle aard voor bedrijfswagen
 21. Bereken resterende marge op solden verkoop
 22. Schenkingsrechten Vlaams Gewest volgens verwantschap
 23. Maandelijkse bijdrage werkgever voor openbaar vervoer
 24. Bereken hoeveel U netto overhoud van uw dertiende maand
 25. Bereken het maximale toegestane loonbeslag op uw inkomen
 26. Bereken achterstallige alimentatie over verschillende jaren
 27. Wat ga je cumulatief verdienen tot aan je pensioenleeftijd
 28. Bereken hoeveel recuperatiedagen je kan nemen
 29. Nieuwe formule Claeys vanaf 1/1/2011
 30. Uitkeringen voor tijdskrediet
 31. Sociale bijdragen voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoot
 32. Maximum factuur (MAF) voor bedienden en zelfstandigen
 33. Vergelijking tussen huidige en nieuwe regeling VAADeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid