Berekeningen over persoonlijke vragen.

 1. Uitrekenen van een procentuele verhoging van prijzen
 2. Bereken uurloon volgens jaarsalaris
 3. Bereken jaarloon volgens uurloon en werkuren
 4. Bereken ontslagvergoeding volgens formule Claeys tot 1/1/2011
 5. Bereken ontslagvergoeding met schuiflat
 6. Bereken het onderhoudsgeld voor kinderen
 7. Bereken vakantiegeld en vakantiedagen
 8. Kostprijs van wagen berekenen
 9. Oordeel over je toekomst in uw bedrijf
 10. Werkelijke kosten aangeven ipv het forfait
 11. Bereken uw netto uurloon na aftrek niet betaalde tijd en kosten
 12. Bereken de kinderbijslag kraamgeld en schooltoelage
 13. Bereken zelf uw werkloosheidsuitkering
 14. Bereken zelf uw onroerende voorheffing volgens kadastraal inkomen
 15. Bereken de dagelijkse vergoeding voor zakelijke buitenlandse reizen
 16. Bereken uitkering en premies voor een ouderschapsverlof
 17. Bereken uitkering en premies voor tijdskrediet
 18. Bereken de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
 19. Bedrag en voorwaarden voor verwarmingstoelage
 20. Hoeveel kan je bijverdienen als gepensioneerde
 21. Voordeel alle aard voor bedrijfswagen
 22. Bereken resterende marge op solden verkoop
 23. Schenkingsrechten Vlaams Gewest volgens verwantschap
 24. Maandelijkse bijdrage werkgever voor openbaar vervoer
 25. Bereken hoeveel U netto overhoud van uw dertiende maand
 26. Bereken het maximale toegestane loonbeslag op uw inkomen
 27. Bereken achterstallige alimentatie over verschillende jaren
 28. Wat ga je cumulatief verdienen tot aan je pensioenleeftijd
 29. Bereken hoeveel recuperatiedagen je kan nemen
 30. Nieuwe formule Claeys vanaf 1/1/2011
 31. Uitkeringen voor tijdskrediet
 32. Sociale bijdragen voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoot
 33. Maximum factuur (MAF) voor bedienden en zelfstandigen
 34. Vergelijking tussen huidige en nieuwe regeling VAADeze berekening werd het laatst gewijzigd op :
Privacy beleid