Nieuwe Wapenwet

Fouten of opmerkingen melden kan onderaan deze pagina. Lees ook deze disclaimer
Zijn er nieuwe berekeningen die je zou willen zien in deze categorie ? Vraag hier

Navigatie Menu

De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 9 juni 2006, met uitzondering van enkele bepalingen die later in werking zullen treden door middel van Koninklijke uitvoeringsbesluiten.

 1. U BEZIT EEN VERBODEN WAPEN
 2. Het bezit van verboden wapens is voortaan strafbaar Over welke wapens gaat het ? Het gaat voornamelijk over wapens die reeds verboden waren onder de oude wet :

  Dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch blokkeermechanisme vallen hier niet langer onder, maar het dragen ervan blijft onderworpen aan een wettige reden.

  Wat moet u doen ?

  Als u een verboden wapen bezit, dan moet u het afgeven binnen de 6 maanden nadat de nieuwe wet van kracht wordt, hetzij voor 9 december 2006.
  Dit kan straffeloos en anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht.
  De afstand kan gebeuren bij de lokale politie van uw keuze.
  In het zeldzame geval dat u een door de vroegere wet vergund wapen zou bezitten, dat pas nu door de inwerkingtreding van de nieuwe wet verboden is geworden, dan moet u binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 juni 2007 :

 3. U BEZIT EEN AUTOMATISCH VUURWAPEN
 4. Automatische vuurwapens zijn voortaan opgenomen in de categorie verboden wapens.
  Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om alle vuurwapens die, na elk afgevuurd schot, zich automatisch herladen en die met een druk op de trekker, een salvo van meerdere schoten kunnen afvuren.

  Wat moet u doen ?

  Als u een erkende wapenverzameling bezit, dan mag u het wapen verder behouden op voorwaarde dat u er de slagpin uit verwijdert en deze apart en achter slot bewaart.
  Zoniet moet u binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 juni 2007 :

 5. U BEZIT ILLEGAAL EEN VUURWAPEN
 6. De wet wil bezitters van illegale vuurwapens maximaal de kans bieden hun wapens te regulariseren.
  Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om vuurwapens die reeds onder de oude wetgeving vergunningsplichtig waren (de zogenaamde verweerwapens en oorlogswapens).
  Voorbeelden :

  Wat moet u doen ?

  U moet binnen de 6 maanden na de vankrachtwording van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 december 2006 :

  Dit gebeurt straffeloos en in het geval van afstand ook anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht.

 7. U BEZIT EEN VUURWAPEN WAARVOOR U EEN VERGUNNING (MODEL 4) HEEFT
 8. De nieuwe wet is onmiddellijk van toepassing op u.
  Dit betekent dat de geldigheidsduur van uw vergunning voortaan beperkt wordt tot 5 jaar, te rekenen vanaf haar afgifte of haar laatste betaalde wijziging.
  Hoewel de wet niet voorziet in een overgangstermijn, wordt er u toch een periode van 6 maanden gegeven vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, namelijk tot 9 december 2006, om uw vergunning op een ordelijke manier te laten vernieuwen.
  Over welke wapens gaat het ?
  Vuurwapens die reeds onder de oude wetgeving vergunningsplichtigwaren (de zogenaamde verweerwapens en oorlogswapens).

  Wat moet u doen ?

  Er kunnen zich drie concrete situaties voordoen :

 9. U BEZIT EEN VUURWAPEN WAARVOOR GEEN VERGUNNING VEREIST WAS
 10. Vanaf nu zijn alle vuurwapens (de vroeger zogenaamde gwapens voor wapenrekkenh uitgezonderd) onderworpen aan een vergunning.
  Alleen jagers en sportschutters zijn hiervan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.
  Over welke wapens gaat het ?
  Vuurwapens die onder de oude wetgeving behoorden tot de categorie van de zogenaamde jacht- en sportwapens. Zulk wapen is mogelijk reeds op uw naam ingeschreven met een bericht van overdracht (model 9) of een Europese vuurwapenpas. Dit volstaat echter niet meer.

  Wat moet u doen ?

  U beschikt over een periode van 6 maanden vanaf de vankrachtwording van de nieuwe wet op 9 juni 2006 om uw wapen aan te geven bij de lokale politie van uw verblijfplaats.
  Er zijn 3 gevallen mogelijk :

 11. U BEZIT EEN ANDER TYPE WAPEN ?
 12. Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om alarmwapens, wapens voor wapenrekken, seinpistolen, verdovingsgeweren, slachttoestellen, bogen, kruisbogen, wapens op lucht-, gas- of veerdruk, paintballwapens, namaakwapens, niet-verboden messen, zwaarden, degens, bajonetten, geneutraliseerde wapens.

  Wat moet u doen ?

  De nieuwe wet wijzigt niets voor u, tenzij uw wapen onder de oude wetgeving reeds vergunningsplichtig was. In dat geval wordt de geldigheidsduur van uw vergunning beperkt tot 5 jaar.
Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :